Правосъдие


RBGlogo.jpg

"Светът е кръговрат. Всеки е отговорен за действията си.
Всичко се връща."

Бети Лейвърдюр

І. Комисия за защита на конкуренцията 2001 - 2003г. Искане от РИВАГИПС ООД, с управител Валентин Спасов Динев, за следното: да се установи нарушение на чл.30, ал.1, чл.33, чл.34, ал.1, чл.35, ал.1 от ЗЗК.

Уведомление на КЗК с изх.№ 80/24.08.2001г.

Писмо от КНАУФ ЕООД от 27.11.2001г и опровержение.

Допълнително становище от "РИВАГИПС" ООД до КЗК по преписка №80/24.08.2002г.

Решение на КЗК №122/13.11.2001г.

Молба на Миглена Въжарова-ИВАНОВА до ВАС по административно дело 380/2002г.

Становище на Управителя на вестник "Позвънете".

Писмо на КНАУФ ЕООД от 28.07.2003г.

Решение на ВАС №5477/2002г - тричленен състав

Решение на ВАС №779/2003г - петчленен състав

ІІ. Искане от РИВАГИПС ООД, с управител Валентин Спасов Динев, до Патентно ведомство за заличаване на търговска марка с рег. №43300 

Свидетелство за регистрация на търговска марка РИВАГИПС - СУХО СТРОИТЕЛСТВО с рег.№43300

Искане за заличаване на Марка рег.№43300 - комбинирана

Искане за заличаване на Марка рег.№43300 - комбинирана, уточнение

Отговор до Патентно ведомство относно искане за заличаване на търговска марка с рег.№43300 с вх.№10847/02.07.2004г

Отговор до Патентно ведомство относно искане за заличаване на търговска марка с рег.№43300

Становища относно пазара на Сухо строителство в България от водещи фирми в сектора

С действия, неприсъщи на сериозна фирма, налагаща положителен имидж, "РИВАГИПС" ООД(с управител Валентин Спасов Динев, регистрирана във Варна на адрес бул.Мария Луиза №16) сериозно уврежда репутацията и името "РИВАГИПС" при изпълнение на договор с немската фирма BRENDEL GmbH:Декларация от Стефан Георгиев, работил за РИВАГИПС ООД(с управител Валентин Динев) в Германия през 2000г

Решение на Патентно ведомство №137/2005 по искане за заличаване на търг. марка №43300

Злоупотребите на Радослав Раденков

radenkov2.JPG   Radenkov web.JPG   Radenkov3.jpg
Радослав Найденов Раденков

Уважаеми клиенти,

на 07.06.2007г след обяд, преди края на работния ден, началник склада на обект "София" Радослав Найденов Раденков напусна работното си място и до момента не се е явил на работа. На следващия ден склада беше затворен за ревизия, която продължи до 12-ти Юни. Радослав Раденков беше уведомен на два пъти за започващата ревизия, но той не се яви до нейното приключване. Ревизията установи липси на пари и стока в особено големи размери, подправени документи, както и некоректно отношение към клиенти на фирмата от страна на Радослав Раденков.

Ще Ви бъдем изключително благодарни ако ни предоставите информация от всякакво естество по случая и помогнете за установяване на истината.

Предварително Ви благодарим за оказаната помощ.

РИВАГИПС БГ ЕООД
20 Юни 2007г.

PS:  Благодарим на тези клиенти, които въпреки опитите на Радослав Раденков да бъдат отклонени към наши конкуренти, останаха верни на РИВАГИПС БГ;

Благодарим на тези, които се отзоваха на призивите ни и дадоха допълнително информация за злоупотребите на Радослав Раденков;

Предварително благодарим на тези, които ще ни предоставят такава информация;

Повече по сагата с Радослав Раденков очаквайте в нашия уеб сайт след приключване на досъдебното производство;